سعید عرفان

رزومه

سوابق تجربی در کسب و کار

1380-1385

مجموعه رنگ پارس

فروشنده رنگ های صنعتی و ساختمانی

1385-1386

نماینده فروش نخ P.P

1385-1389

استانداری یزد

ریاست مرکز کامپیوتر اتباع خارجی

1389-تاکنون

مجموعه مخابراتی عرفان تک

مدیر عامل

1390-1393

باشگاه ورزشی , تفریحی جنگ ستارگان

مدیر عامل

1396-تاکنون

شرکت بازرگانی آریا تجارت ایساتیس شرق

مدیر عامل

1394-1397

مرکز پرورش اسب عرفان یزد

مدیر عامل

1398

مشاور بازاریابی و فروش کافه زبان

مشاور

تحصیلات

1384

کامپیوتر - سخت افزار

کارشناسی

اخذ مدرک کارشناسی کامپیوتر(سخت افزار) از دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد

1397

دوره بازاریابی فروش

MBA

اخذ مدرک بازاریابی و فروش از مدسه عالی کسب و کار ماهان

سوابق تدریس

1398

موسسه فرهیختگان دانش

کارگاه آموزشی بازاریابی و فروش

1397-تاکنون

اتاق اصناف استان یزد

آموزش فروش و بازاریابی

1397

باشگاه متفاوط باشید

آموزش مهارت های فروش حرفه ای

عضویت ها

1397-تاکنون

عضو انجمن علمی بازاریابی ایران

1396-تاکنون

عضو فعال باشگاه متفاوط باشید

مهارت های علمی که تاکنون ارائه شده است:

تدریس و مشاوره در حوزه بازریابی و فروش

سخنرانی در حوضه بازاریابی و فروش

مهارت ورزشی و هنری

آموزش سوارکاری و سوارکاری

آموزش نی و نی نوازی

دانلود پکیج مشاوره, تدریس و سخنرانی