سعید عرفان

همه نوشته‌ها توسط saeiderfan

آیا می‌دانید خریداران، معمولاٌ احساسی خرید می‌کنند و منطقی توجیه می‌کنند؟

ما انسان های احساسی هستیم و به هیجانات و احساساتمان غالباً تسلیم به خرید میگیریم. پس هرچه بتوان این احساسات را تحریک کنیم موفق به فروش بهتر می شویم. یکی از این راه ها استفاده از حواس پنج گانه مشتری هست. ما می توانیم با بوی خوب (حس بویایی) قفسه ها با چیدمان های زیبا […]

تا حالا فکر کرده اید چرا اغلب مردم نسبت به فروشندگان بی اعتمادند؟

یکی از دلایل مهم این هست که خریداران در جاهایی بله هایی گفتند که این امر باعث ضررهایی مالی یا معنوی برای آنها شده است. یکی دیگر از این عمل تجربیات تلخ خریدی است که از دوستان، آشنایان و یا همکاران برایشان تعریف کرده اند. در گذشته فروشندگان ایرانی بر این باور بودند که هرچه […]