سعید عرفان

آیا می‌دانید خریداران، معمولاٌ احساسی خرید می‌کنند و منطقی توجیه می‌کنند؟

ما انسان های احساسی هستیم و به هیجانات و احساساتمان غالباً تسلیم به خرید میگیریم. پس هرچه بتوان این احساسات را تحریک کنیم موفق به فروش بهتر می شویم.

یکی از این راه ها استفاده از حواس پنج گانه مشتری هست.

ما می توانیم با بوی خوب (حس بویایی)

قفسه ها با چیدمان های زیبا و استفاده از دکورهای لوکس(حس بینایی)

پذیرایی با شکلات های خاص(حس چشایی)

قفسه های باز و نمونه های رایگان(حس لامسه)

موزیک خوب و آرام برحسب فضا(حس شنوایی)

سعی در تحریک مشتری جهت خرید نماییم.

پاسخی بنویسید